Telemark Team

Telemark Teamin arvot: Yhdenvertaisuus, Avoimuus ja Rehellisyys.

Seuran toiminnassa arvot ovat käytössä niin salilla kuin kisapaikoilla. Seuran jäsenet saavat itse määritellä seuran arvot ja käytösohjeet käydään läpi vuosittain seuran syyspäivillä.

 1. Yhdenvertaisuus näkyy seuran jokapäiväisessä toiminnassa. Kaikki tanssijat ovat samalla viivalla ryhmätuntien ja yhteisharjoitusten suhteen. Ketään ei syrjitä uskonnollisen vakaumuksen, rodun tai seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muunkaan takia.
 2. Toimimme avoimesti valmennuksen ja tukiverkkojen kesken. Valmennussuunnitelmat tehdään tiimin kesken vähintään kerran vuodessa niin että koko tiimi (tanssijat, valmentajat ja tukijoukot) ovat tietoisia taidollisista ja tuloksellisista tavoitteista.
 3. Rehellisyys näkyy päivittäisessä työskentelyssä aidolla halulla kohdata asiat niin kuin ne ovat. A) Asioilla on tapana järjestyä, jos niistä puhutaan niiden oikeilla nimillä ja muuttamatta totuutta. B) Mikään asia ei ole niin vaarallinen, että siitä kannattaa valehdella.

Pohja yhteiselle dialogille sidosryhmien välillä.

Tärkeimpänä voidaan pitää WhatsApp-keskusteluja,, jotka toimivat seurassamme oikein hyvin niin valmennuksen kuin muidenkin sidosryhmien välillä. Arvoihin perustuvat keskustelut käydään yleensä ottaen hyvässä hengessä ja tieto kulkee hyvin. Jäseniä ja tanssijoita kuunnellaan mm. erilaisilla kyselyillä ja kartoituksilla. Tämä helpottaa nopeaa reagointia ongelmatilanteisiin sekä valmennuksellisiin haasteisiin.

Valmennuslinjaa päivitetään mm. ”coaches of Telemark” ryhmässä, jossa käymme kuukausittain läpi valmennusasiat valmentajien kesken. Johtokunnan kanssa valmennus käy asiat läpi noin neljännesvuosittain, mutta toiveena on saada nämäkin kokoukset parin kuukauden välein. Johtokunnalla ja valmennuksella on myös oma WhatsApp-ryhmä, jotta tieto menee nopeasti molempiin suuntiin. Valmennuksesta vähintään yksi valmentaja kuuluu joko johtokuntaan tai vaihtoehtoisesti yksi valmentaja voi seurata kokouksia ilman äänioikeutta tiedonkulun takia.

Vanhemmille tanssijoille tieto saadaan tehokkaasti erilaisten WhatsApp-ryhmien kautta, joita mm. ovat Sunrise (aloittelijat), Stars ( E-D), Masters (D-C), Elite (C-A) sekä Evergreens (seniorit ja aloittelevat aikuisparit). Näihin ryhmiin kuuluvat myös yleisesti tukijoukot. Seuran nettisivuilta löytyy kaikki oleellinen tieto ryhmistä ja aikatauluista. Harrastajille on myös käytössä ”Nimenhuuto”, jossa tanssijoille on nähtävänä mahdolliset muutokset, yksityistuntien aikataulut, hinnat, kisat sekä kaikki muu tärkeä. Pareille järjestetään myös paripalavereja vähintään vuosittain. Jokaisella parilla on myös käytössä oma WhatsApp-ryhmä, johon tulevat vain paria koskevat tiedot, videot ja kysymykset valmentajien ja tanssijoiden välillä.

Valmentajia sitoutetaan seuran toimintaan jatkuvalla yhteydenpidolla, joka on lähes päivittäistä. Valmennuksen linjauksesta vastaa päävalmentaja, joka koordinoi johtokunnan ja valmennuksen välillä. Päävalmentajalle raportoidaan poikkeukset sekä aiheet mitä milläkin hetkellä valmennetaan. Valmentajien huolet ja ajatukset kirjataan ylös ja kaikkia valmentajia tulee kuulla, joka osaltaan auttaa sitoutumiseen. Jokainen opettaja ja valmentaja on tärkeä ja heidät tulee huomioida suurella tärkeydellä.

Ohjauksen valmennuslinjana sekä punaisena lankana on tehdä ehjiä, motivoituneita urheilijoita ikään tai taitotasoon katsomatta. Urheilijalla on hyvä itsetunto sekä hyvät käytöstavat. Vastaanottavaiset itseohjautuvat urheilijat menestyvät ja valmennus tukee tätä. Tukiverkon on autettava huipulle haluavaa urheilijaa kaikin tavoin hyvässä ja keskustelevassa hengessä. Ohjauksessa tärkeää on myös ymmärtää, että kaikkien ei tarvitse olla Suomen tai maailman huippuja sekä harrastuksen tulee tuottaa kuitenkin harrastajalle iloa, kuntoa ja yhteisöllisyyttä, unohtamatta yksilön tarpeita. Positiivinen sosiaalinen paine saa aina uudelleen harrastuksen pariin.

 

 

Harrastepolku

 • Ryhmätunnit
 • Yksäreitä 1 kpl/kk
 • Kisamatkat alueella
 • Leiripäivät, Kesäleiri

 

Kilpapolku

 • Ryhmätunnit
 • Yksäreitä 2-4 kpl/kk (10-tanssi), valmennus kertoo tarpeen määrän.
 • Extra-tunnit ulkopuolisilta opettajilta valmentajien ohjeiden mukaan.
 • Kisamatkat Suomessa, valmentaja / valmentajat mukana tärkeimmissä kisoissa.
 • Yksi kisamatka mahdollisesti ulkomaille / vuosi
 • Kesäleiri + mahdolliset bonus-leirit
 • Lähivalmentajan tarkoitus on tukea parin harjoittelua valmennussuunnitelman mukaan 20€/45min ja 25€/60min.
 • Vanhempien infotilaisuus kerran vuodessa.

 

Kuka on lähivalmentaja?

 • Jotta voi toimia lähivalmentajana, on läpäistävä aloitustutkinto (E-luokan kuviot, suunnat salissa, rytmi, asento ym.). Valmentajat tekevät materiaalin.
 • Lähivalmentajaa käytetään SEKUNDÄÄRISENÄ opettajana ja valmentaja päättää tarpeesta.
 • Lähivalmentaja vastaa opetuksesta valmentajille sekä informoi tunneilla käydyistä asioista kuukausittain.

TELEMARK TEAM RY

Tietosuoja

Yhteystiedot

(c) Copyright Telemark Team Ry 2023

Web Design by SnowGrains