Telemark Team Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Värtön kahviossa.

Kokouksessa oli kiva määrä osanottajia (25 henkilöä) ja sitä kautta virisi keskustelu useasta esityslistan asiasta, mm. toimintasuunnitelmasta sekä budjetista ja osallistujilta tulleita näkemyksiä saatiin runsaasti. Samoin tuli vinkkejä missä kohdin toimintaa voidaan parantaa ja myös toimivia kohtia nostettiin esiin, yleistunnelmaa kokouksessa kuvailisin sanalla positiivinen. Keskusteluissa painotettiin tiedottamisen ja suunnitelmallisen toiminnan tärkeyttä sekä kiitoksien (ja huomioiden) antamista seuran toimintaan aikaa laittaville. Samoin avattiin salitilannetta ja sen tulevaisuutta käytettävissä olevan tiedon valossa.

Kokouksessa päätettiin 2020 vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 25 € (20€ 2019) henkilöjäseneltä ja 60€ (50 € 2019) perhejäsenyydeltä. Päätettiin pitää kannattajajäsenmaksun suuruus 200€, jota voidaan kaupata yhteistyökumppaneille.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, johon kokous teki täsmennyksiä sekä vahvistettiin ehdotettu budjetti toimikaudelle 1.7.2019-30.6.2020. Toimintasuunnitelma ja budjetti julkaistaan nimenhuudossa, kun toimintasuunnitelma on kirjoitettu puhtaaksi.

Seuran johtokunnan puheenjohtajaksi, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, valittiin Marko Tolvanen.  Erovuorossa johtokunnasta olivat Merja Häyrynen, Antti Aho ja Matti Pruikkonen. Risto Nordman ja Piritta Kukkonen jättäytyvät pois johtokunnan toiminnasta kuluvan toimikauden loputtua. Erovuoroisista Merja valittiin jatkokaudelle johtokuntaan ja uusina jäseninä valittiin Anne Vähäkuopus, Leo Siira, Päivi Väisänen ja Ulla-Kaisa Niemelä. Uusi johtokunta järjestäytyy 1.7.2019 jälkeen uuden toimikauden alussa.

Kiitokset kaikille osallistujille, oli hienoa nähdä seuran toiminnan kiinnostavan ja saitte aikaan hienon keskustelun osallistumisella.

TELEMARK TEAM RY

Tietosuoja

Yhteystiedot

(c) Copyright Telemark Team Ry 2023

Web Design by SnowGrains