Tietosuoja

Tietosuoja

Telemark Team ry palvelun käyttöehdot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään Telemark Team ry palveluita (yhdessä Palvelu).

Palvelun kuvaus

Seuran nettisivuilla oleva palvelu on ilmoittautumis- ja tiedotussysteemi. Seura tallentaa jäsenrekisteriin jäsenten ilmoittautumisen yhteydessä itsensä antamat tiedot.  Käyttötarkoitus on yhdistyslain mukainen velvoite jäsenluettelon ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hallinnointiin. Nämä tiedot tallennetaan palvelun tietokantaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan palvelun tuottamiseen. Palvelun tapahtumia kuvataan ja videoidaan palvelun sosiaalisen median tileille, kiellä tämä niin halutessa.

Palveluun ja siitä tiedottamiseen sekä palvelun kilpailutoimintaan liittyvät muut sivustot ovat nimenhuuto ja Suomen tanssiurheiluliitto ry, joiden palvelukuvaukset löytyvät heidän internetsvuilta. www.nimenhuuto.com ja www.dancesport.fi.

Tietosuoja & tietojen käsittely

Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan, mutta niiden ajantasaisuutta ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti jäsen- tai asiakassuhteen ajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen jäsen siirretään passiiviseksi, jonka jälkeen tietoja säilytetään siltä varalta, että jäsen liittyy uudelleen jäseneksi.

Käytämme kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita näyttääksemme mainoksia tällä sivustolla. Nämä palvelut voivat käyttää tietoja käyttäjien vierailuista tällä sivustolla (ei kuitenkaan henkilökohtaisia tietoja esim. sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista). Esimerkkejä tällaisista mainospalveluista ovat Google Adsense ja Criteo (privacy policy).

Palvelun käyttö

Käyttäjällä on näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus palveluihin. Palveluita on käytettävä siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, palveluntarjoajille, yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Palveluiden käyttö ei saa olla näiden Käyttöehtojen, palvelun käyttöohjeiden- ja ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Käyttäjä saa käyttää palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjälle ei ole oikeutta ilman erillistä sopimusta käyttää palvelun sisältämiä tietoja Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Tarkastus ja siirto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena

Vastuu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on. Palvelun saatavuutta, virheettömyyttä, luotettavuutta tai turvallisuutta ei taata. Palvelun ylläpitäjät tai sen tekijät eivät ole vastuussa mistään palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista.

Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tätä verkkosivua. Käyttäjät sitoutuvat muutoksiin käyttämällä palvelua, jonka vuoksi on suositeltavaa tarkistaa nämä käyttöehdot ajoittain.

Lisätietoja

Palvelun tuottaa Telemark team ry (Y-tunnus 0671817-9). Lisätietoja tiedotus (at) telemarkteam.fi.

Telemark Team ry

TELEMARK TEAM RY

Tietosuoja

Yhteystiedot

(c) Copyright Telemark Team Ry 2023

Web Design by SnowGrains